Tento web sa práve prerába. Pre starý obsah navštívte prosím tento odkaz. | Prihlásenie pre susedov: Karpatská | Pionierska

Diery


Biele miesta v mentálnych mapách Bratislavy. Plotmi ohradené prieluky zarastené burinou, chátrajúce storočné budovy s vybitými oknami, bývalé nemocnice, škôlky, hotely, bytové domy, ktoré sú už len fasádami bez života.

To sú Diery. Nevyužívané mestské priestory, ktoré sú lokálnymi výpadkami pamäte mesta a zároveň priestorom pre nové interpretácie ich potenciálu.

Ekonomická recesia spolu s enviromentálnou uvedomelosťou sú na vzostupe. Masívna suburbanizácia posledných dekád je pomaly nahrádzaná protichodným trendom mestského lifestylu. Život v meste sa stáva predispozíciou úspechu a urbanita, teda kompaktnosť a rôznorodosť mestských štruktúr, je ukazovateľom atraktivity a lukratívnosti prostredia. Práve v mestskom prostredí sa vynára enviromentálna uvedomelosť spolu s konceptom “udržateľnosti”. Rast dopytu po ekologicky a sociálne šetrných produktoch a službách je pozitívnym signálom pre pro-ekologických, pro-sociálnych a fair-trade podnikateľov. 

Aj bratislavčania chodia na bicykli a nakupujú slovenskú biozeleninu v eko-obchodoch, zatiaľ čo pár metrov od ich balkónového kompostéru chátra roky nevyužívaná budova s polhektárovým pozemkom. Tá je nielen estetickým a funkčným znehodnotením susedstva, ale predstavuje tiež nevyužitý potenciál. Projekt Diery je snahou o obrátenie pozornosti na mestské priestory ako obmedzený zdroj, s ktorým efektívne zaobchádzanie je nevyhnutným predpokladom ďalších snáh o mestskú udržateľnosť. 

Diery sú komplexným projektom, ktorý pozostáva zo štyroch paralelných činností:

1. MAPOVANIE

Zbierame informácie o nevyužívaných priestoroch s dôrazom na Bratislavu. Chodíme, bicyklujeme a pozorujeme, študujeme prístupné dokumenty a zisťujeme, kde sa aké priestory nevyužívajú.

2. HĽADANIE POTENCIÁLOV

Diery sú snahou o pozitívne rozoznávanie potenciálu a konštruktívny prístup pri hľadaní nového dočasného využitia týchto priestorov. Je to protipól ignorovania problému, prípadne vnímania iba prekážok potenciálnych riešení. Snažíme sa nevidieť chátrajúcu budovu, ktorej pozemok sa rokmi premenil na nelegálnu skládku odpadu, ale potenciálne priestory, ktoré by mohli poskytnúť dočasné zázemie pre určité aktivity.

Popri informáciách o polohe, veľkosti a stave dier, budeme oslovovať kreatívnych ľudí a v kooperácii s nimi objavovať ich potenciály. 

Urbanistický a estetický aspekt Dier, teda vypĺňanie škaredých štrbín mestských štruktúr, nie je jedinou témou projektu. Nevyužívané priestory vnímame v prvom rade ako príležitosť pre dobré nápady, ktoré nie sú síce rentabilné, ale majú pozitívny sociálny či enviromentálny dopad. Hľadáme nápady pre zlepšenie životného priestoru lokálnych komunít, emancipovaných občanov,sociálnych podnikateľov a kohokoľvek majúceho záujem o spoluprácu pri budovaní verejného priestoru.

3. SKÚSENOSTI

Nie sme prví, ktorí prišli s nápadom dočasného využitia nevyužívaných priestorov a tak sa chceme inšpirovať, spojiť a podeliť sa so skúsenosťami.

Zbierame  príklady úspešného dočasného využitia Dier. Triedime ich podľa kategórií, druhov spolupráce a iných faktorov, ktoré pomôžu zjednodušeniu a zefektívneniu procesov v ďalších prípadoch.

Snažíme sa rozoznať najdôležitejšie aspekty fenoménu Dier a budujeme pomocníka pre ľudí, ktorí nevedia kde začať.

4. SPOLUPRÁCA BUSINESS + NGOs + MESTO

Tak, ako je Vnútroblok platformou rôznych projektov, vnímame aj Diery ako platformu pre nápady, z ktorých najuskutočniteľnejšie budú aj uskutočnené a tie už overené budú šírené ďalej. Projekt má za cieľ vytvoriť prostredie konštruktívnej spolupráce všetkých dôležitých hráčov – majiteľov dier, úradov a mestských zástupcov, podporujúcich partnerov a sponzorov a hlavne neziskových iniciatív. Silu tripartity business + NGO + mesto vnímame hlavne v ekonomickej udržateľnosti tohto modelu, keďže NGO zabezpečuje kreativitu, nápady a ľudský kapitál, a mesto, súkromní partneri či majitelia pozemkov prispievajú na skvalitňovanie ich prostredia materiálne. Poukázaním na benefity pre všetky zúčastnené strany a s rešpektom k súkromnému vlastníctvu, chceme motivovať majiteľov dier, aby dočasným využitím zúročili potenciál ich nehnuteľnosti.

Záver

Platforma, ktorá vznikne počas bežania projektu ako výsledok mapovania, hľadania potenciálov a spolupráce zainteresovaných subjektov pri skúmaní a riešení problematiky nevyužívaných mestských priestorov by mala v budúcnosti slúžiť ako hlavný podkladový materiál pre vypracovávanie strategických dokumentov venujúcich sa týmto priestorom. Či už si túto iniciatívu časom osvojí kompetentná mestská inštitúcia alebo ostane v rukách aktívnych občanov a odborníkov, úspechom bude ak projekt Diery bude priamym predchodcom alebo iniciátorom takejto aktivity.

My, ako tvorcovia projektu považujeme za kľúčové hodnoty sociálnu udržateľnosť smerujúcu ku silnejším komunitám, kvalitu ovplyvnenej mestskej štruktúry a v konečnom dôsledku posilnenie občianskej spoločnosti v kontexte verejného priestoru.


Späť