Tento web sa práve prerába. Pre starý obsah navštívte prosím tento odkaz. | Prihlásenie pre susedov: Karpatská | Pionierska

Mobilné záhrady


Priestor, kde sa susedia stávajú komunitou, kde nevyužívané mestské pozemky ožívajú a začleňujú sa späť do mentálnych máp ľudí. Produktívny priestor, v ktorom ľudské vzťahy, pôda, vzduch a svetlo sú kapitálom.

Mobilné záhrady sú sieť záhrad, ktoré dočasne zužitkovávajú nevyužívané pozemky v meste. Projekt stojí na myšlienke dočasného využitia priestoru v čase, kým jeho majiteľ začne na svojom pozemku stavať či kým ho predá, na spájanie ľudí – susedov. Ako priestor emancipácie susedských komunít, angažovania jednotlivcov do premeny ich okolia. Susedia, dobrovoľníci, záhradkári nadobúdajú praktickú pozitívnu skúsenosť s tým, že toto je vlastne ich mesto a záleží hlavne na nich, ako sa ku nemu postavia.

Ciele

  1. Prvým cieľom aktivít je angažovať susedské komunity a vytvoriť udržateľné sociálne prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, potrebne, ktoré ich bude inšpirovať ku občianskej angažovanosti a ktoré bude inkluzívnym a tolerantným priestorom pre všetkých.
  2. Druhým cieľom je transformovať a dočasne využívať dlhodobo nevyužívané priestory v mestskom prostredí. Ich oživením sa posilní mestskosť priameho okolia (kvalita súvisiaca s diverzitou a kompaktnosťou ponuky služieb a zážitkov v priestore). Susedstvo je funkčnejšie, pestrejšie a sociálnejšie. Po obnovaní aktivít na pozemku (po jeho predaji, prípadne pred začiatkom výstavby) sa celá Mobilná záhrada presunie na iný nevyužívaný pozemok.

Infraštruktúra

Záhradu tvorí infraštruktúra na pestovanie, uskladňovanie nástrojov, sedenie a stolovanie. Pestuje sa v boxoch postavených na paletách, vo fóliovníkoch z ľahkých, rozobrateľných a drevených dielcov, alebo len tak v kvetináčoch. Všetky konštrukcie sú navrhnuté a realizované so zreteľom na ich mobilnosť. Mobilné záhrady sú dočasné a pre minimalizáciu nákladov spojených so sťahovaním na nové stanovisko musí byť všetká infraštruktúra plne mobilná.

4zahrada

Foto Eva Benková

Táto stránka je v stave rozpracovania. Viac informácií bude doplnených čoskoro, zatiaľ si môžete prečítať starší článok (2014) o Mobilných záhradách.


Späť